usluge | kontakt

 
 
HOTEL
* Recepcija
* Cafe/Restoran
* Maloprodaja
* Usluge
  MALOPRODAJA
* Kalkulacija
* KEPU
* Fakturisanje
* Analitika
  VELEPRODAJA
* Kalkulacija
* KEPU
* Fakturisanje
* Analitika
  RESTORAN
* Poručivanje
* Zbirni račun
* DPU
* Knjiga šanka
* Normativi
   
CAFFE
* Poručivanje
* Zbirni račun
* DPU
* Knjiga šanka

 
   

 

 

 

 

Preuzmite instalaciju PVP aplikacije i odaberite verziju programa koja vas interesuje:

1. Kasa (maloprodajna verzija, Postoji TOUCH POS verzija)
2. Osnovna verzija (Maloprodaja + Veleprodaja)
3. Proizvodnja (prati kompletan proizvodni proces)
4. Servis (auto servis, elektro servis, servis mobilnih telefona i tv/audio tehnike, servis bele tehnike)
5. Restoran (kompletno restoransko poslovanje)
6. Knjigovodstvo (Knjigovodstveni modul)

- Takođe postoji verzija za Kompletno hotelsko poslovanje, kao i verzija za CAFFE (restoranska verzija programa, bez normativa)

Download PVP Gold instalacija 4.17.9

 

Download PVP Gold upgrade 4.18.4.57

 

Download PVP Gold Help

 

Download Drajver za Galeb Fiskalni Printer

 

Naruci Licencu za Galeb Fiskalni printer

 


Download PVP Gold instalacija Galeb-MP Lite


 

- Licenciranje - Elkom se ne odriče prava svojine nad programskim rešenjem, tako da se program ili delovi programa ne smeju dalje kopirati ili ditribuirati ili prenositi pravo korišćenja na treća lica.

 
 

Elkom Computers Trade

TC Piramida, Jurija Gagarina 151A, prizemlje, lok. 28

tel: 317-84-86, 301-66-28, fax: 318-77-32

e-mail: office@elkom.com