usluge | kontakt

 
                 
   

 

 

Elkom Computers Trade je ovlašćeni distributer i serviser za Srbiju

 

Uslovi nabavke

 

 
   
ER-A237S
 
 
 
KARAKTERISTIKE:
 
Displej: Numerički 10 digitni
 
Štampač: termalni dvostanični (2x28)
 
Tastatura: Klik
 
Baterija 500 računa
 
1.000 PLU, 10-20 odelenja, 8 operatera na šifru
 
RS 232 I/F 1 kom
 
PC link softver
 
Ugradjena fiskalna memorija
 
Ladica za novac
 
Namena: trgovina
 
 
 
 
 
 
 
ER-A277S
 
 
 
KARAKTERISTIKE:
 
Displej: Alfanumerički dvoredni
 
Štampač: termalni dvostanični (2x28)
 
Tastatura: Klik
 
Baterija 500 računa
 
3.000 PLU, 15-30 odelenja, 15 operatera na šifru, vodi zalihe
 
RS 232 I/F 1 kom
 
PC link softver
 
Ugradjena fiskalna memorija
 
Ladica za novac
 
Namena: trgovina
 
 
OPCIJE:
Vaga
 
 
 
 
 
 
ER-A457S
 
 
 
KARAKTERISTIKE:
 
Displej: alfanumerički dvolinijski 16 digitni
 
Štampač: termalni dvostanični (2x44)
 
Tastatura: Klik
 
Baterija za 500 računa
 
10.000/40.000 PLU, 20-50 registara, 9 robnih grupa
 
15 operatera na šifru
 
Potrošački fajlovi (do 8.000)
 
Vodi evidenciju o zalihama
 
RS 232 I/F 2 kom
 
PC link softver
 
Ugradjena fiskalna memorija
 
Ladica za novac
 
Namena: trgovina, diskonti i veliki marketi
 
 
OPCIJE:
 
Skener, Vaga, EFT, zaštitna gumena folija za tastaturu
 
 
 
 
 
 
 
 
ER-A457SF
 
 
 
KARAKTERISTIKE:
 
Displej: alfanumerički dvolinijski 16 digitni
 
Štampač: termalni dvostanični (2x44)
 
Tastatura: Flet
 
Baterija 500 računa
 
2.000/10.000/40.000 PLU, 20-50 odelenja, 9 robnih grupa
 
6/15 operatera na ključ
 
Vodi prodaju po stolovima (do 200 stolova)
 
Potrošacki fajlovi (do 8.000)
 
Vodi evidenciju o zalihama
 
RS 232 I/F 2 kom
 
PC link softver
 
Ugradjena fiskalna memorija
 
Ladica za novac
 
Namena: ugostiteljstvo, veliki marketi
 
 
OPCIJE:
 
Skener, Vaga, Kuhinjski printer, Slip printer, EFT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elkom Computers Trade

TC Piramida, Jurija Gagarina 151A, prizemlje, lok. 28

tel: 317-84-86, 301-66-28, fax: 318-77-32

e-mail: office@elkom.com