usluge | kontakt

 
                 
   

 

 


Elkom Computers Trade je ovlašćeni distributer i serviser za Srbiju HCP Fiskalnih uredjaja


Uslovi nabavke

 

 

   
Fiskalni štampač HCP SECUNDA
 
 
 
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
 
• 75 000 Artikala
 
• Definisanje po šifri, kodu
 
• Do 32 karaktera u nazivu
 
• Cene artikala u formatu 8+2 (21.000.000.,00 po artiklu)
 
• Maksimalna vrednost racuna po poreskoj stopi u formatu 11+2
 
• Maksimalna vrednost sumirano po racunu 13+2
 
• Do 400 stavki (artikala) po racunu
 
 
Reklamne slike i poruke:
 
• Mogucnost definisanja logo-a
 
• Mogucnost definisanja zaglavlja do 10 redova
 
• Mogucnost definisanja reklama do 10 redova
 
 
INTERFEJSI:
 
• 2 x PC port RS-232 (9600 – 460800 b/s)
• USB port
 
• Displej za kupca interni 1x16 karaktera LCD sa pozadinskim svetlom
 
• Displej za kupca externi (opciono)
 
• Konektor za fioku
 
 
TERMALNI ŠTAMPAČ:
 
• Širina traka 2x38 mm
 
• Rezolucija štampe 203 dpi
 
• Spoljni precnik rolne max 60 mm
 
• Brzina štampanja 30 mm/s
 
• Broj karaktera po liniji 32
 
• Sekac papira - NE
 
 
GPRS MODEM :
 

• Integrisani

 
• Automatska sinhronizacija sa serverom Poreske Uprave
 
 

SERIJSKI PROTOKOLI:

 

• FP 1 – HCP serijski protokol

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskalni štampac Flexi je savremen uredaj impozantnih
mogucnosti. Odlikuju ga brz termalni štampac, izuzetno
brza komunikacija, savremeno robusno plasticno
kucište...
 
Široke termalne trake omogucavaju ispisivanje punog
naziva artikala kao i reklamnih poruka.
Integrisani GPRS terminal omogucava komunikaciju i
slanje podataka Poreskoj upravi.
 
 
uređaj je moguće proširiti dodatnim
spoljnim displejem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskalni štampač HCP Secunda prodaja i servis Beograd
 

 
Fiskalna kasa HCP ULTIMA
   
 
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
 
• 32 bit-ni procesor
 
• 16.000 artikala
 
• 2500 dnevnih izveštaja
 
• Do 34 karaktera u nazivu artikla
 
• Max. vrednost po računu 11+2 cifre
 
• Max. Cena: 21.000.000,00
 
• 200 stavki po računu
 
• PLU kod
 
• PLU bar kod do 18 cifara (EAN 8, EAN 13)
 
 
TEHNIČKE OSOBINE:
 
• Napon napajanja AC 220V
 
• Robusno plastično kućište
 
• Dimenzije (WxDxH): 235 x 218 x 97 mm
 
• Interna baterija (8 sati rada u standby rezimu)
 
 
ŠTAMPAČ:
 
• Proizvodjač "APS" - Italija
 
• Termalni linijski štampač
 
• Rezolucija 203dpi
 
•• Brzina štampe 20 redova/s ili 40 mm/s
 
• Sekač papira/div>
 
• Širina trake 28+28mm
 
 
INTERFEJSI:
 
• RS232 od 9.600 bps do 115.200 bps
 
• Grafički displej za prodavca 128x64 px sa plavim pozadinskim osvetljenjem
 
• Displej za kupca 16 karaktera sa plavim pozadinskim osvetljenjem
 
• Integrisan GPRS
 
• Konektor za fioku
 
 
 
 
 
 
 
 
Ova kasa je odlično rešenje za sisteme gotovinske naplate srednje veličine. Baziran je na ideji “Sve u jednom” tako da krajnjem korisniku pruži najbolje i najprihvatljivije rešenje.
 
Integrisani GPRS modul omogućava daljinsku administraciju, daljinsko očitavanje i ažuriranje baze podataka, slanje izveštaja Poreskoj Upravi ili nekom drugom udaljnom serveru, praćenje protoka novca itd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskalna kasa HCP Ultima prodaja i servis Beograd
 
 
Fiskalni štampač HCP P2-DS
   
 
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
 
• 32 bit-ni procesor
 
• 65.000 artikala
 
• 2000 dnevnih izveštaja
 
• Do 32 karaktera u nazivu artikla
 
• Max. vrednost po računu 11+2 cifre>• Max. vrednost po računu 11+2 cifre
 
• Cena artikala u formatu 8 + 2 cifre"txt2fk">
 
 
 
• Interni kodovi
 
 
TEHNIČKE OSOBINE:
 
• Napon napajanja 24V DC – (adapter 220 AC)
 
• Robusno plastično kućište
 
• Dimenzije (ŠxDxV): 115 x 325 x 115mm
 
 
TERMALNI ŠTAMPAČ:
 
• Rezolucija štampe 203dpi
 
• Brzina štampe 60 mm/s
 
• Širina trake 56+56mm
 
• Spoljni precnik rolne max 60 mm
 
• Broj karaktera po liniji 32
 
 
INTERFEJSI:
 
• Displej za kupca interni, 16x2 karaktera, LCD sa plavim pozadinskim osvetljenjem
 
• Displej za kupca eksterni (opciono)
 
• 2 x RS232 port (9600 – 460800 b/s)
 
• Konektor za fioku
 
 
GPRS MODEM:
 
• Integrisani
 
• Automatska sinhronizacija sa serverom Poreske Uprave
 
 
REKLAMNE SLIKE I PORUKE:
 
• Mogucnost definisanja zaglavlja
 
• Mogucnost definisanja reklama
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskalni štampac P2-DS je savremen uredaj impozantnih mogucnosti. Odlikuju ga brz termalni štampac, izuzetno brza komunikacija, savremeno robusno plasticno kucište…
 
Pored standardnog displeja za kupca, jednostavnom manipulacijom, uredaj je moguce proširiti dodatnim spoljnim displejem.
 
Integrisani GPRS modul omogucava daljinsku administraciju, ocitavanje i ažuriranje baze podataka, slanje izveštaja Poreskoj Upravi, pracenje protoka novca itd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskalni štampač HCP P2DS prodaja i servis Beograd
 
 
Fiskalna kasa HC BEST LC
   
 
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
 
• 32 bit-ni procesor
 
• 16.000 artikala
 
• 2500 dnevnih izveštaja
 
• Do 34 karaktera u nazivu artikla
 
• Max. vrednost po računu 11+2 cifre
 
• Max. Cena: 21.000.000,00
 
• 200 stavki po računu
 
• PLU kod
 
• PLU bar kod do 18 cifara (EAN 8, EAN 13)
 
 
TEHNIČKE OSOBINE:
 
• Napon napajanja AC 220V
 
• Robusno plastično kućište
 
• Dimenzije (WxDxH): 235 x 218 x 97 mm
 
• Interna baterija (8 sati rada u standby rezimu)
 
 
ŠTAMPAČ:
 
• Proizvodjač "APS" - Italija
 
• Termalni linijski štampač
 
• Rezolucija 203dpi
 
•• Brzina štampe 20 redova/s ili 40 mm/s
 
• Sekač papira/div>
 
• Širina trake 28+28mm
 
 
INTERFEJSI:
 
• RS232 od 9.600 bps do 115.200 bps
 
• Grafički displej za prodavca 128x64 px sa plavim pozadinskim osvetljenjem
 
• Displej za kupca 16 karaktera sa plavim pozadinskim osvetljenjem
 
• Integrisan GPRS
 
• Konektor za fioku
 
 
 
 
 
 
 
 
Ova kasa je odlično rešenje za sisteme gotovinske naplate srednje veličine. Baziran je na ideji “Sve u jednom” tako da krajnjem korisniku pruži najbolje i najprihvatljivije rešenje.
 
Integrisani GPRS modul omogućava daljinsku administraciju, daljinsko očitavanje i ažuriranje baze podataka, slanje izveštaja Poreskoj Upravi ili nekom drugom udaljnom serveru, praćenje protoka novca itd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskalna kasa HCP Best LC prodaja i servis Beograd
 
 
Fiskalna kasa HCP BEST
   
 
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
 
• 32 bit-ni procesor
 
• 32.000 artikala
 
• 2500 dnevnih izveštaja
 
• Do 34 karaktera u nazivu artikla
 
• Max. vrednost po računu 11+2 cifre
 
• Max. Cena: 21.000.000,00
 
• 200 stavki po računu
 
• PLU kod
 
• PLU bar kod do 18 cifara (EAN 8, EAN 13)
 
 
TEHNIČKE OSOBINE:
 
• Napon napajanja AC 220V
 
• Robusno plastično kućište
 
• Dimenzije (WxDxH): 235 x 218 x 97 mm
 
 
ŠTAMPAČ:
 
• Proizvodjač "APS" - Italija
 
• Termalni linijski štampač
 
• Rezolucija 203dpi
 
• Brzina štampe 40 redova/s ili 80 mm/s
 
• Sekač papira
 
• Širina trake 28+28mm
 
 
INTERFEJSI:
 
• RS232 od 9.600 bps do 115.200 bps
 
• Grafički displej za prodavca 128x64 px sa plavim pozadinskim osvetljenjem
 
• Displej za kupca 16 karaktera sa plavim pozadinskim osvetljenjem
 
• Integrisan GPRS
 
• Konektor za fioku
 
 
 
 
 
 
 
 
Ova kasa je odlično rešenje za sisteme gotovinske naplate srednje veličine. Baziran je na ideji “Sve u jednom” tako da krajnjem korisniku pruži najbolje i najprihvatljivije rešenje.
 
Integrisani GPRS modul omogućava daljinsku administraciju, daljinsko očitavanje i ažuriranje baze podataka, slanje izveštaja Poreskoj Upravi ili nekom drugom udaljnom serveru, praćenje protoka novca itd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskalna kasa HCP Best prodaja i servis Beograd
 
 
Fiskalna kasa HCP INTEGRA
 
 
 
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
 
• 32 bit-ni procesor
 
• 32000 artikala
 
• 2500 dnevnih izveštaja
 
• Do 34 karaktera u nazivu artikla
 
• Maksimalna vrednost po računu 11+2 cifre
 
• Max. cena: 21.000.000,00
 
• 200 stavki po računu
 
• PLU kod
 
• PLU bar kod do 20 cifara (EAN 8, EAN 13)
 
• 32 izveštaja po kasirima
 
 
TEHNIČKE OSOBINE:
 
• Napon napajanja 220V
 
• Robusno plastično kućište
 
 
INTEGRISANI TERMALNI ŠTAMPAČ:
 
• 2 X 38mm
 
• brza štampa
 
 
INTERFEJSI:
 
• Dvoredi zeleni displej sa 24 karaktera za kasira sa pozadinskim osvetljenjem
 
• Jednoredi zeleni displej sa 24 karaktera za kupca sa pozadinskim osvetljenjem
 
• 2 X RS232 serijski port (9.600 - 115.200 pbs)
 
• "Cherry" tastatura
 
• Konektor za fioku
 
 
OPCIONA NADOGRADNJA:
 

• LAN (10 Mbps) sa IP brojem
  - do 3 istovremene konekcije od kojih je samo   jedna "master" za administraciju

 
• USB konektor
 
• Displeji u plavoj boji
 

• GPRS modul za daljinsko administriranje podataka
  - automatsko odazivanje na zahtev Poreske   uprave
  - čitanje artikala
  - čitanje dnevnih izveštaja
  - čitanje prodaje

 
 
 
 
 
 
 
 
Ova kasa predstavlja prvu fiskalnu kasu projektovanu i izradjenu u Srbiji, a po najstrožijim svetskim standardima.
HCP Integra je spoj iskustva i znanja sticanim u godinama koje su iza nas.
 
Jedna od osnovnih ideja pri projekrovanju ove kase, pored pouzdanosti, bila je i integracija neophodnih elemenata po principu "sve u jednom". Integra raspolaže čitavim nizom pratećih detalja (ugradjenih ili opcionih) koje krajnjem korisniku pružaju mogućnost uskladjivanja prema sopstvenim potrebama i finansijskim mogućnostima.
HCP Integra je kasa robusnog dizajna, opremljena 32-bitnim procesorom na 100MHz, laka za upotrebu...
Jednostavan meni na srpskom jeziku je još jedna od prednosti ove kase!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskalna kasa HCP Integra prodaja i servis Beograd
 
 
Fiskalni štampač HCP FLEXI
 
 
 
GLAVNE KARAKTERISTIKE:
 
• 75 000 Artikala
 
• Definisanje po šifri, kodu
 
• Do 34 karaktera u nazivu
 
• Cene artikala u formatu 8+2 (42.000.000.,00 po artiklu)
 
• Maksimalna vrednost racuna po poreskoj stopi u formatu 11+2
 
• Maksimalna vrednost sumirano po racunu 13+2
 
• Do 500 stavki (artikala) po racunu
 
 
Reklamne slike i poruke:
 
• Mogucnost definisanja logo-a
 
• Mogucnost definisanja zaglavlja do 10 redova
 
• Mogucnost definisanja reklama do 10 redova
 
 
INTERFEJSI:
 
• PC port (9600 – 460800 b/s)
 
• Displej za kupca interni 1x16 karaktera LCD sa zelenim pozadinskim svetlom
 
• Displej za kupca externi (opciono)
 
• Konektor za fioku
 
 
TERMALNI ŠTAMPAČ:
 
• Širina traka 2x56 mm
 
• Rezolucija štampe 203 dpi
 
• Spoljni precnik rolne max 60 mm
 
• Brzina štampanja 60 mm/s
 
• Broj karaktera po liniji 32
 
• Sekac papira
 
 
GPRS MODEM :
 

• Integrisani

 
• Automatska sinhronizacija sa serverom Poreske Uprave
 
 

SERIJSKI PROTOKOLI:

 

• FP 1 – HCP serijski protokol

 

• FP 2 – FP 550 serijski protokol

 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskalni štampac Flexi je savremen uredaj impozantnih
mogucnosti. Odlikuju ga brz termalni štampac, izuzetno
brza komunikacija, savremeno robusno plasticno
kucište...
 
Široke termalne trake omogucavaju ispisivanje punog
naziva artikala kao i reklamnih poruka.
Integrisani GPRS terminal omogucava komunikaciju i
slanje podataka Poreskoj upravi.
 
Štampac je kompatibilan sa protokolima drugih
proizvodaca što migraciju sa sistema na sistem cini
jednostavnim, manje stresnim i jeftinijim procesom.
 
Pored standardnog displeja za kupca, jednostavnom
manipulacijom, uredaj je moguce proširiti dodatnim
spoljnim displejem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskalni štampač HCP Flexi prodaja i servis Beograd
 
 
 
 
 

HCP PRIMA - HCP SECUNDA - HCP ULTIMA - HCP P2DS - HCP BEST LC
HCP BEST - HCP INTEGRA - HCP FLEXI

Elkom Computers Trade

TC Piramida, Jurija Gagarina 151A, prizemlje, lok. 28

tel: 317-84-86, 301-66-28, fax: 318-77-32

e-mail: office@elkom.com

prodaja i servis fiskalnih kasa hcp kupujem pro

HCP FISKALNA KASA ULTIMA, HCP FISKALNA KASA BEST LC, HCP FISKALNA KASA BEST, HCP FISKALNI ŠTAMPAČ SECUNDA, HCP FISKALNI ŠTAMPAČ P2DS
HCP FISKALNA KASA PRIMA, HCP FISKALNA KASA INTEGRA, PRODAJA I SERVIS FISKALNE KASE HCP BEOGRAD, PRODAJA FISKALNI ŠTAMPAČI HCP BEOGRAD

Fiskalni štampač HCP FLEXI prodaja i servis Beograd Fiskalna kasa HCP INTEGRA prodaja i servis Beograd Fiskalna kasa HCP BEST prodaja i servis Beograd Fiskalna kasa HCP BEST LC prodaja i servis Beograd
Fiskalni štampač HCP P2DS prodaja i servis Beograd Fiskalna kasa HCP ULTIMA prodaja i servis Beograd Fiskalni štampač HCP SECUNDA prodaja i servis Beograd
Fiskalna kasa HCP PRIMA prodaja i servis Beograd